Fagblad nr. 12/1 – 2010/2011 er på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 12/1 på
gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 12/1
– december 2010/januar 2011

Læs i dette nr. om:

  • Besparelser rammer behandlingen i Herstedvester
  • 20 millioner til bandeindsatsen
  • afgangsalderen er ikke et personalegode
  • Kvinderne tjener mere end mændene i fængslerne

og meget andet.

Se fagbladet
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand