Fagblad nr. 11 er på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 11 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren”  11 – november
2010

Læs i dette nr. om:

  • Staten vil forhøje pensionsalderen
  • Nye regler skal styrke arbejdsmiljøet
  • Forbundets tillidsfolk skiller sig positivt ud

og meget andet.

Se fagbladet
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand