Fængslerne er fyldt til bristepunktet

Der sidder mange indsatte i fængsler og arresthuse i øjeblikket. Det såkaldte belæg ligger tæt på 100 procent. Flere steder bliver de indsatte nødt til at sidde to mand i cellerne.

Alt optaget og mere til. Sådan lyder meldingen fra stort set alle Kriminalforsorgens institutioner lige nu. Det bugner nemlig med indsatte, især når det kommer til varetægtsarrestanter.

I uge tre nåede den såkaldte kapacitetsudnyttelse op på 99,3 procent. Det viser Kriminalforsorgens nyeste oversigt over kapacitet og belæg.

Det tal skal ses i lyset af, at det fra politisk side er besluttet, at belægget maksimalt må komme op på 96 procent for fængslerne og 95 procent for arresthusene, hvis institutionerne skal kunne fungere optimalt.

Københavns Fængsler er en af de overfyldte institutioner. Fængslet er indrettet til 488 indsatte, men der sidder lige nu 529. Det betyder, at belægget ligger på 109 procent.

Ifølge Fængselsforbundets tillidsrepræsentant David Jensen har det store konsekvenser: “Jeg mener, man driver rovdrift på personalet. Det meste af vores tid går på at skaffe pladser ved dobbeltbelæg, hvor der sidder to indsatte i samme celle. Betjentene er meget pressede og vi forsøger at råbe ledelsen op, men jeg føler vi taler for døve øren. Det er heller ikke rimeligt overfor de indsatte,” siger David Jensen.

Da fagbladet taler med ham, er han på vagt i vestfløjen på Vestre Fængsel. Her er der 13 celler med dobbeltbelæg. I 12 af dem sidder ikke-danske indsatte. Paradoksalt nok er det nemlig kun med hjælp fra de mange udenlandske indsatte, at kabalen med at rykke rundt på fangerne går op. Man kan nemlig ikke tvinge indsatte til at dele celle.

“De udenlandske indsatte er langt mere tilbøjelige til at dele celle med en landsmand, end etniske danskere er. Så det er på en måde rumænere, albanere, nigerianere og andre nationaliteter, der redder os,” siger tillidsrepræsentanten.

Han så gerne, at den lukkede arrestafdeling i Horserød Fængsel genåbner. Den har stået tom siden det nye Storstrøm Fængsel på Falster åbnede i efteråret.

“Horserød er lige til at åbne, og rent økonomisk kan det bedre betale sig, end at vi render herinde og har dobbelt- og ekstravagter. Jeg synes, det er uforskammet, at man ikke gør mere,” siger David Jensen.

“Vi kan ikke komme af med dem”
Et andet fængsel der er fyldt, er Renbæk Fængsel i Sønderjylland. Her er belægget 100,3 procent i den åbne del af fængslet. Overbelægget skaber ekstra arbejde i form af bytte-bytte-købmand med andre fængsler.

Det siger tillidsrepræsentant Bjarke Knudsen: “I det daglige bruger vi rigtig mange ressourcer på at skaffe pladser. Lige nu er besøgsrummet for eksempel i brug som celle,” siger han.

Men det er ikke kun i de åbne fængsler, at der er problemer. Der er også store udfordringer med fleksibiliteten, når en indsat skal overflyttes til et lukket fængsel på grund af for eksempel indsmugling af alkohol, hvilket i øjeblikket er et problem i Renbæk Fængsel.

“Hvis en indsat drikker sig fuld i fængslet, vil vi normalt kunne flytte ham til et lukket fængsel fra dag til dag. Det kan vi ikke nu. Vi kan simpelthen ikke komme af med dem, og vi og ledelsen bruger uforholdsmæssig meget tid på at løse det,” siger han.

Der mangler fængselsbetjente
Det store pres på fængslernes kapacitet kommer efter en årrække, hvor der har været bedre plads i Kriminalforsorgen. Antallet af indsatte er faldet siden 2013. Derfor har Kriminalforsorgen lukket en række institutioner midlertidigt. Det gælder blandt andet Kærshovedgård Fængsel, Vridsløselille Fængsel samt arresthusene i Nakskov, Nykøbing Faster, Tønder, Assens og Hjørring.

Tilsyneladende har lukningerne dog været lige hurtige nok, eftersom pladserne mangler nu.

Ifølge chef for Koncern Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen, har der været et meget højt varetægtsbelæg de sidste par måneder, som blandt andet skyldes større aktivitet i politiet. Han har dog ingen konkrete bud på, hvorfor belægget er steget voldsomt de seneste uger.

Han understreger, at der er fokus på problematikken: “Vi arbejder på det, og overvejer at genåbne noget af den lukkede kapacitet vi har. Desuden åbner Storstøm Fængsel gradvist for indsatte, og i nærmeste fremtid tager de 35 varetægtsfængslede bandeindsatte fra Vestre Fængsel,” siger han, men vil ikke komme ind på konkrete planer for genåbninger.

Den altoverskyggende udfordring i forhold til overbelægget, er, ifølge Jørgen Pedersen, at der er for få fængselsbetjente.

“Problemet ved genåbninger her og nu ligger simpelthen i, at der mangler personale,” siger han.

I den nye fire-årige aftale for Kriminalforsorgens økonomi er der afsat penge til at ansætte 250 nye fængselsbetjente. Der rekrutteres løbende, og seneste hold med nye betjente startede den 2. januar 2018.

Af Kristian Westfall