Fængselsfunktionæren nr. 9 september 2012

Fængselsfunktionæren nr. 9 september 2012

FÆNGSELSBETJENTE ALENE PÅ VAGT
En ny opgørelse viser, at fængselsbetjene er alene på vagt
i 7.000 timer hver måned. Forbundsformand kalder det et stort
problem: “Det er fuldkommen umuligt at skabe tryghed for indsatte
og ansatte, når bemandingen bliver ringere og ringere:”

ROCKERE SLIDER PÅ PERSONALET  

I de sjællandske arresthuse oplever hver anden
fængselsbetjent, at arbejdsmiljøet i høj grad er blevet hårdere,
efter der er kommet flere rockere og bandemedlemmer. Det viser en
spørgeskemaundersøgelse, som Fængselsforbundet har fået
gennemført.

ALARMERNE SVIGTER PÅ
SØBY
GÅRD
Medarbejderne i Statsfængslet på Søbysøgård er utrygge ved
alarmsystemet. Nogle alarmer bliver registreret med flere minutters
forsinkelse. Andre virker slet ikke. Arbejdstilsynet kræver, at
fængslet gør noget ved problemerne.

Se Fængselsfunktionæren
her