Fængselsfunktionæren nr. 7/8 juli/august 2012

FÆNGSELSFUNKTIONÆREN NR. 7/8 JULI-AUGUST 2012

RINGERE VAGTBEMANDING

Over de seneste ti år er antallet af fængselsbetjente faldet
markant i forhold til indsatte. Alligevel foreslår et
konsulentfirma, at man skærer yderligere ned på bemandingen –
blandt andet ved at øge brugen af alenearbejde.

DOBBELT SÅ MANGE ØSTEUROPÆERE I FÆNGSLERNE PÅ FÅ ÅR

Kriminelle østeuropæere strømmer til landets fængsler og
arresthuse. Det giver sprogproblemer og øger utrygheden hos
personalet.

DIT SYGEFRAVÆR HAR KOSTET 25.000

Statsfængslet ved Horserød har indført en ny praksis. Nu får
medarbejderne at vide, hvor meget deres sygedage koster i kroner og
ører, og de bliver mindet om, at de risikerer at blive fyret.

Du kan se det nye
nummer af Fængselsfunktionæren 
her

blad_7-8-billed