Fængselsfunktionæren nr. 7/8 juli-august 2015

Seneste udgave af fagbladet.

SIDE 4: HVER DAG SIDDER DER 12 BØRN I FÆNGSEL 
Hver dag sidder der i gennemsnit 12 børn og unge under 18 år i danske fængsler eller arresthuse. Til trods for at der i øjeblikket er god plads på de sikrede institutioner. Det undrer eksperter.

SIDE 6: HVER ANDEN MØDER IKKE OP TIL AFSONING 
Antallet af dømte der ikke møder op til afsoning, er steget markant, efter Kriminalforsorgen er begyndt at indkalde afsonerne med digital post. Kriminalforsorgen vil derfor igen gå over til papirbreve. 

SIDE 10: VORES CELLE VAR FYLDT PÅ FOLKEMØDET
I modsætning til resten af landet var det nemt at fylde Fængselsforbundets celle på Folkemødet. Flere tusinde lagde vejen forbi vores telt i Allinge. Forbundet var også vært for flere debatter om fængsler og arbejdsmiljø.

SIDE 14: RINGMUREN VOKSER PÅ FALSTER
Et topmoderne højsikkerhedsfængsel er ved at tage form på Nordfalster. Fagbladet var med til rejsegilde.

SIDE 16: VÆRKMESTRE PÅ SKOLEBÆNKEN
Værkmestre fra Statsfængslet i Jyderup har netop afsluttet et stort undervisningsforløb, hvor de har styrket deres evner i at uddanne og motivere de indsatte.

SIDE 18: SENIORER MED SLAG I
Julefrokoster, skovture, middage, banko, kortspil, foredrag og bare gode gamle minder. Det hører til de aktiviteter, som seniorerne jævnligt mødes om i Fængselsforbundets lokale pensionistklubber.

SIDE 20: UDRYKNING TIL ELLEBÆK
En almindelig tirsdag aften i Institutionen Ellebæk udviklede sig dramatisk til fangeoprør med ildspåsættelse. Heldigvis kom et udrykningshold fra Københavns Fængsler til undsætning og fik situationen under kontrol.

SIDE 24: VI ER ALLE FÆNGSELSBETJENTE
Folkemødets gæster fik mulighed for at se sig selv som fængselsbetjent i Fængselsforbundets telt. Vi takker for de mange sympatierklæringer.

Læs hele bladet her