Fængselsfunktionæren nr. 7-8 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 7/8
– juli/august 2011

Læs i dette nr. om:

  • Et kursus hvert syvende år er ikke nok
  • Fagligheden har brug for en opgradering
  • 100 millioner kroner til nedslidte hvert år
  • Problemerne i arresthusene fortsætter

og meget andet.

Se fagbladet her

Kim Østerbye
forbundsformand