Fængselsfunktionæren nr. 6 på gaden

Juni 2007 – nr. 06 af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs
i dette nr. bla. andet om:

  • Ny uniform med etatsmærke
  • En vellykket kongres
  • Samråd om “tonen”
  • Et nyt æresmedlem
  • Sikkerhed uden budget

Læs
fagblad 06-2007 her.

 

Kim
Østerbye
Forbundsformand