Fængselsfunktionæren nr. 5 maj 2015

Seneste udgave af fagbladet.

SIDE 4: TREDOBLING AF UDLÆNDINGE PÅ TI ÅR 
Kriminelle tilrejsende optager nu hver sjette celle. Venstres retsordfører kalder udviklingen skræmmende.

SIDE 6: HVOR SKAL DER SÆTTES IND I FORHOLD TIL RADIKALISERING?
Hvad vil partiernes retsordførere gøre for at forhindre flere Omar’er i fængslerne? Fagbladet følger op på sidste måneds rundspørge.

SIDE 10: DANMARK ER EU-MESTER I FANGEFLUGT 
Danmark indtager en lidet glorværdig førsteplads, når man ser på fangeflugter i Europa. Justitsministeren afventer analyse. 

SIDE 12: LIVET PÅ LANDEVEJEN 
Det kræver omstillingsevne og nysgerrighed at være del af Kriminalforsorgens rejsehold. Fagbladet har fulgt en af holdets ’vikarbetjente’ hele vejen til Arresthuset i Kalundborg for at blive klogere på nomadetilværelsen.

SIDE 14: MERE SYGDOM BLANDT FÆNGSELSBETJENTE 
Sygefraværet blandt landets fængselsbetjente steg til 18 dage i 2014. Det er dobbelt så meget som hos statens øvrige medarbejdere.

SIDE 16: PENSIONIST VENTER PÅ SINE FERIEPENGE PÅ NIENDE ÅR
Pensioneret værkmester Christian Søndergaard venter på niende år på at få sine feriepenge udbetalt. EU-domstolen har ellers slået fast, at han har ret til pengene, men Moderniseringsstyrelsen vil ikke slippe dem.

Læs hele bladet her