Fængselsfunktionæren nr. 5 maj 2013

Seneste nummer af fagbladet.

FLERE FANGER VÆLGER FRIVILLIG ISOLATION
Antallet af indsatte, som vælger at gå i frivillig isolation for at undslippe det rå miljø på fængselsgangene, er steget kraftigt. Konsekvenserne af isolation kan være angst og depression, fastslår menneskerettighedsforsker.

KRIMINALITETEN FALDER – STRAFMASSEN STIGER
Til trods for at straffelovskriminaliteten er på et historisk lavt niveau stiger strafmassen. Kriminalforsorgen forventer øget belastning på fængsler og arresthuse i de kommende år.

FÆNGSELSBETJENTE MED NÆSE FOR BANDEEXIT
Landets fængselsbetjente har ansvaret for Kriminalforsorgens bande-exit-strategi i dagligdagen. Det gælder blandt andet i Statsfængslet i Nyborg, hvor exitprogrammet har kørt i to år.

fagblad 5