Fængselsfunktionæren nr. 4 på gaden

April 2007 – nr. 04 af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs
i dette nr. bla. andet om:

  • Flere nedslidte i 2006
  • I dobbeltbelæg på Vestre
  • Arbejdsmiljø på turné
  • Samarbejdsdag i Arresthusene
  • Tilfredshed med sundhedsordning

Læs
fagblad 04-2007 her.

 

Kim
Østerbye
Forbundsformand