Fængselsfunktionæren nr. 3 marts 2014

Seneste udgave af fagbladet.

DET ER SVÆRT AT FÅ SINDSSYGE UD AF ARRESTHUSENE
I arresthusene kæmper man en kamp mod vindmøllerne for at få sindssyge og selvmordstruede fanger overført til psykiatriske afsnit. Men de kommer hurtigt retur igen – hvis de overhovedet bliver overført.

ANTALLET AF MAGTANVENDELSER STIGER
De senere år er antallet af magtanvendelser steget i Kriminalforsorgen og nærmer sig nu 1.000 episoder om året. Fra 2012 til 2013 er episoderne steget med 13 procent. Det belaster et i forvejen presset arbejdsmiljø, lyder bekymringen fra kollegaer.

NYE TIDER I AALBORG
Arbejdsklimaet var bidende koldt i Arresthuset i Aalborg for to år siden. Tilliden mellem medarbejderne var forduftet. Arresthuset blev kritiseret for at gå for hårdt til de indsatte, og to kollegaer blev dømt for vold. I dag er klimaet næsten subtropisk.

Læs bladet her