Fængselsfunktionæren nr. 3 marts 2013

Seneste nummer af fagbladet

DANSKE FÆNGSLER ER NORDENS BILLIGSTE
Det er markant billigere at drive fængsel i Danmark end i vores nordiske nabolande Norge og Sverige.

PSYKISK SYGE ER ET STIGENDE PROBLEM
Arresthusene oplever flere og flere problemer med psykisk syge. Det viser en rundspørge, som fagbladet har gennemført.

SJÆLLANDSKE ARRESTHUSE SMIDER FLØJLSHANDSKERNE
Nye fællesskabsregler i de sjællandske arresthuse er dårligt nyt for bandemedlemmer – og godt nyt for andre indsatte.

forside 3