Fængselsfunktionæren nr. 2 februar 2015

Seneste udgave af fagbladet.

HVER TREDJE UDEBLIVER FRA AFSONING 
Kriminalforsorgen bliver nødt til at overbooke, når de indkalder dømte til afsoning. Flere og flere udebliver nemlig fra deres straf. I 2014 mødte hver tredje dømte på fri fod ikke op til afsoning til den aftalte tid.

OVERBELÆG PÅ FEMTE ÅR I KØBENHAVNS FÆNGSLER
Mens arresthuse i det vestlige Danmark har lukket ned på grund af fangemangel, kører Københavns Fængsler med overbelæg for femte år i træk.

H-IMMEL OG HELVEDE I HERSTEDVESTER
Hvordan er det som fængselsbetjent at arbejde med svært psykisk syge indsatte og sexforbrydere på Anstalten ved Herstedvester? Det spurgte fagbladet tre betjente om på observationsafdelingen H-I.

INTERVIEW MED NY JUSTITSMINISTER 
Mette Frederiksen vil sende udlændingene hjem og bruge pengene på dem, som bliver tilbage.

NU SKAL FORBEREDELSERNE STÅ DERES PRØVE PÅ SØBYSØGÅRD
Personalet har arbejdet intenst på at få styr på regler og rutiner og skabe et fællesskab omkring det nye lukkede fængsel.

Læs bladet her