Fængselsfunktionæren nr. 2 februar 2014

Seneste udgave af fagbladet.

VOLDEN STIGER MOD FÆNGSELSBETJENTE
Antallet af volds- og trusselsepisoder er steget med 31 procent på to år. Kriminalforsorgen indfører nu en nultolerancepolitik.

NI UD AF TI HAR PSYKISKE LIDELSER I VESTRE FÆNGSEL
91 procent af de indsatte i Vestre Fængsel er sindssyge eller kæmper med andre psykiatriske lidelser. Problemet kendes i alle fængsler og arresthuse. Ministeren lover nye initiativer.

HVER TREDJE INDSAT BLEV FJERNET FRA HJEMMET SOM BARN
En tredjedel af de indsatte i fængslerne har været anbragt i deres barndom. Det er fem gange så mange som blandt den øvrige befolkning.  

Læs bladet her