Fængselsfunktionæren nr. 12 – december på gaden

Fængselsfunktionæren nr. 12/1 på gaden

Nyt nr. af “Fængselsfunktionæren” 12 – december 2011/ 1
– januar 2012

Læs i dette nr. om:

  • ministeren vil reformere Kriminalforsorgen
  • der mangler 500 fængselsbetjente
  • hemmelig undersøgelse af medarbejdere
  • nyt uddannelsestilbud til lederne

og meget andet.

Se fagbladet
her

Kim Østerbye
forbundsformand