Fængselsfunktionæren nr. 11 på gaden

November 2007 – nr. 11 af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs
i dette nr. bla. andet om:

  • Thors talmagi.
  • Smalt boligmarked for fængselsbetjente.
  • Kritik af slipsetvang.
  • En arbejdsdag i Køge Arrest.
  • Ny mulighed for kurser.
  • Mælkebøtten fylder 3 år.

Læs
fagblad 11/07 her.

 

Kim
Østerbye
Forbundsformand