Fængselsfunktionæren nr. 11 november 2013

Seneste udgave af fagbladet.

DOBBELTBELÆG ER DAGENS RET LANDET OVER
Fængsler og arresthuse bugner af indsatte. I oktober lå belægget på over 100 procent i Kriminalforsorgen.  

NI UD AF TI INDBERETTER IKKE CHIKANE
Mange fængselsbetjente indberetter det ikke, hvis de bliver chikaneret i fritiden. Det viser Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse.  

FEM NYE LOGRENDE KOLLEGAER
Kriminalforsorgens fem nye narkohunde er under optræning. Fagbladet har fulgt den nye pige i klassen, labradoren Jackie, på en arbejdsdag.      

Læs bladet her