Fængselsfunktionæren nr. 11 november 2012

TÆT PÅ NY FLERÅRSAFTALE
Det ser ud til, at den nye flerårsaftale blandt andet kommer til at indeholde 200 nye fængselspladser,
styrket sikkerhed og bedre resocialisering af de indsatte.

FÅ UDLÆNDINGE KAN SENDES HJEM
Selvom der sidder over tusinde udlændinge i landets fængsler, kan kun en brøkdel sendes hjem.

DEL FANGERNE OP I TRE KATEGORIER
Det er spild af penge at give de samme tilbud til alle indsatte. Fængselsforbundet foreslår et nyt system,
hvor indsatte placeres i tre kategorier.

Se fængselsfunktionæren her