Fængselsfunktionæren nr. 10 2007 på gaden

Oktober 2007 – nr. 10 af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs
i dette nr. bla. andet om:

  • Familiebudgettet hænger ikke sammen
  • Rekrutteringen halter
  • Finansministeren fører sig frem
  • Sygekurven peger den forkerte vej
  • Hvorfor strategisk kompetenceudvikling

Læs
fagblad 10/07 her.

 

Kim
Østerbye
Forbundsformand