Fængselsfunktionæren nr. 09 på gaden

September 2007 – nr. 09 af “Fængselsfunktionæren på gaden”

Læs
i dette nr. bla. andet om:

  • En overlevelseskamp for staten
  • Lederuddannelse
  • Ny leder på Grønland
  • Stop for kognitive kurser i arresthusene
  • Flere sexkriminelle i behandling
  • Brokkeri – en tillidssag

Læs
fagblad 10/07 her.

 

Kim
Østerbye
Forbundsformand