Fængselsforbundet anbefaler et nej til overenskomstforliget


Kære kollegaer

Som det nok er de fleste af jer bekendt, så blev der i den forgangne weekend indgået forlig i OK21.

Forbundet har brugt de seneste dage på at dissekere forliget og er desværre kommet til den konklusion, at forliget ikke er godt nok til, at Fængselsforbundet kan støtte det.

Det er vigtigt at understrege, at vi naturligvis er meget opmærksomme på, at samfundet står midt i en alvorlig situation.

Det ændrer dog ikke på den situation, som vi i Kriminalforsorgen har befundet os i gennem snart 10 år. Denne situation er langtfra imødekommet med forliget.

Fængselsforbundet kan derfor ikke støtte forliget, og vi anbefaler derfor vores medlemmer at stemme NEJ ved den forestående urafstemning.

I vil alle få direkte besked om urafstemningen senere.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand


Fakta om overenskomstforliget