Fængselsforbundets debatter på Folkemødet 2019

Fængselsforbundet deltager traditionen tro på Folkemødet for at sætte vores medlemmers arbejdsvilkår til debat. I år har vi vores egen debat om forholdene i fængslerne og en debat i samarbejde med Politforbundet, der handler om ytringsfrihed.

MAKE PRISONS GREAT AGAIN
Det er tørketider i fængslerne for både ansatte og indsatte. Der er massiv mangel på fængselsbetjente, og de indsatte bliver låst længere og længere tid inde. Betjentene har ikke tid til at skabe relationer til de indsatte og på den måde puffe dem i en ny og bedre retning.

De fængselsbetjente, der er tilbage, kigger langt efter de aspekter af deres faglighed, der berører alt, hvad der ligger ud over den nødvendige sikkerhed og kontrol. Hvordan får vi genrejst Kriminalforsorgen?

Hjælp os med at finde de rette løsninger ved at løfte dit stemmekort, når vi sammen med et panel sætter fængselsbetjentenes daglige dilemmaer under lup:  Let’s make prisons great again!

Panel
Bo Yde Sørensen, formand
Mette Nielsen, forbundssekretær
Brian Kristiansen, områdetillidsrepræsentant

TID: Fredag den 14. juni kl. 17:45-18:45
STED: J6 Kæmpestrandens Debattelt


FØLGER DER EN MUNDKURV MED UNIFORMEN?
Er ytringsfriheden under pres for politi- og fængselsbetjente? Tjenestemænd oplever, at de rammes af begrænsninger på deres ytringsfrihed både indadtil i organisationerne og udadtil i forhold til offentligheden. Politi- og fængslesbetjente får at vide, at de skal tænke sig om en ekstra gang, inden de udtaler sig eller skriver på de sociale medier.

Er politiet og Kriminalforsorgen som institutioner fulgt med tiden, eller ser vi en tendens til nogle institutioner, der er ved at lukke sig om sig selv? Arbejdsgiverens modsvar er at indføre whistleblowerordninger og action cards om god opførsel. Men er det ordninger, som bygger på tillid mellem leder og medarbejdere?

Står ytringsfriheden i modsætning til tjenestemænds rettigheder og pligter? Og hvad gør det i givet fald ved vores demokriati?

Panel
Bo Yde Sørensen,  forbundsformand, Fængselsforbundet
Pernille Boye Koch, lektor i offentlig ret, Roskilde Universitet
Claus Oxfeldt, forbundsformand, Politiforbundet

TID: Lørdag den 15. juni kl 10:30-11:30
STED: K6 – Folkets Hus