Fængselsforbundet vinder erstatningsansvarssag for medlem på KF

Fængselsforbundet vinder erstatningsansvarssag for medlem på
KF

I en
sag, hvor et medlem i 2004 deltog i et teambuildingsarrangement og
pådrog sig en alvorlig arbejdsskade med et erhvervsevnetab på 50%,
var det fængselsforbundets opfattelse, at arbejdsgiveren var
ansvarlig for den skade der var sket med medlemmet og at medlemmet
derfor skulle have udbetalt en godtgørelse for svie og smerte.
Arbejdsgiveren mente, at medlemmet selv var skyld i skaden og ville
ikke betale yderligere erstatning.
 
Fængselsforbundet stævnede fængslet og Kammeradvokaten anerkendte
med det samme, at fængslet havde et ansvar for den skade, der var
sket med medlemmet. Retssagen er nu endt med et forlig, hvor
medlemmet udover en erstatning for svie og smerte også har fået en
højere erstatning for erhvervsevnetab – alt i alt kr. 130.000,-
inklusiv renter.
 
For medlemmet var det vigtigste, at få arbejdsgiveren til at
anerkende, at det var deres ansvar, at medlemmet var kommet til
skade. Det ansvar har fængslet nu erkendt.
 
Forbundet traf for ca. 1½ år siden en principiel beslutning om at
fokusere mere på Kriminalforsorgens ansvar for de arbejdsskader vi
ser blandt medlemmerne. Arbejdsgiverens pligt til at tilrettelægge
arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt er lovfæstet og
det er fængselsforbundets opfattelse, at arbejdsgiveren bør have
betydeligt mere fokus på at imødegå både fysiske og psykiske
arbejdsskader i Kriminalforsorgen.

 
Kim Østerbye
Forbundsformand