Fængselsforbundet: Prøveløsladelser giver gode resultater

Fængselsforbundet: Prøveløsladelser giver gode resultater

Det virker og tjener samfundet bedst, når man løslader afsonere
allerede efter halvtid i den såkaldte noget for noget-ordning.
Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet.

Recidivet – altså den andel af de løsladte, som vender tilbage
til Kriminalforsorgen – er langt lavere blandt løsladte i
ordningen, end generelt blandt løsladte. Tal fra Kriminalforsorgen
viser, at i perioden 2006 til 2009 begik 7,3 procent af dem, der
blev prøveløsladt efter et halvt år, ny kriminalitet inden for to
år. Generelt gælder det 32 procent blandt alle løsladte.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, siger: “Vi er altså
ikke ude i det glade tag-selv-bord, hvor vi blot løslader
folk og håber, at de ikke kommer tilbage. Tværtimod er der
rationelle argumenter for, at vi viser tillid til de løsladte. Det
er simpelthen en god investering. Med prøveløsladelserne giver vi
afsonerne en chance for et liv uden kriminalitet. Samtidig holder
vi hånd i hanke med dem.”

Formanden peger på, at projekter, som Claus Meyers kokkeskole,
er vigtige resocialiseringsværktøj: “Det er denne form for
innovationsprojekter, som flytter noget, hvis afsonerne skal
tilbage til et liv uden kriminalitet,” siger Kim Østerbye.

 

logo