Fængselsforbundet på Folkemødet 2023


Torsdag den 15. juni kl.14.00: Kvalt i politisk styring – hvordan får vi fagligheden tilbage?
Politi- og fængselsbetjente brænder for at gøre en forskel. Men flere og flere oplever, at det er blevet en forhindringsbane af målkrav, systemer som ikke fungerer, tunge organisationer, manglende efteruddannelse, manglende timer og mærkelige prioriteringer for at udføre kerneopgaven. Der er for mange meningsløse eller fagligt ubegrundede eller rigide arbejdsformer, som modarbejder formålet. Hvordan får vi fagligheden tilbage?

Deltagere: Justitsminister Peter Hummelgaard, Forbundsformand Bo Yde Sørensen, formand for Politiforbundet Heino Kegel m.fl.

Sted: PFA’s telt (G2)


Torsdag den 15. juni kl. 11.30: Hvad skal vi med fængsler?
Fængsel er den hårdeste straf, samfundet kan idømme. Og det de fleste forbinder med straf. Men hvad vil vi overhovedet med Danmarks fængsler i 2023? Hvad er deres rolle i samfundet, og hvilke hensyn skal have størst vægt, når vi fuldbyrder straffe i Danmark – hensynet til offeret, den dømte, sikkerheden på gaden eller forebyggelsen af nye forbrydelser?

Deltagere: Justitsminister Peter Hummelgaard, Forbundsformand Bo Yde Sørensen, professor i etik Thomas Søbirk Petersen, advokat og talsperson for hjælp voldsofre Helle Hald.

Sted: Kriminalforsorgens telt (B9)


Fredag den 16. juni kl. 14.30 : Passer vi på dem, som passer på os? Vold på arbejdet
Hvert år udsættes mange fængselsbetjente og socialpædagoger for fysisk eller psykisk vold. Det har store konsekvenser for den enkelte, arbejdspladsen og samfundet i form af arbejdsskader, sygemeldinger og nedslidning. Hvordan tager vi bedst tager hånd om de frontmedarbejdere, som bliver udsat for volden?

Deltagere: Forbundsformand Bo Yde Sørensen, formand for Socialpædagogerne Benny Andersen, Kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen m.fl.

Sted: FH’s telt (D1)