Fængselsforbundet bakker op om Politiforbundets blokade af politikadetstillinger

Vi er i Fængselsforbundet dybt bekymrede over, at Moderniseringsstyrelsen, i forbindelse med overenskomstforhandlinger med CO10 og Politiforbundet, har ønsket at ansætte politikadetter på overenskomst uden ret til at indgå i faglig konflikt.

Det er en bærende del af den danske model, at både arbejdsgivere og arbejdstagere kan varsle og iværksætte en faglig konflikt. Derfor kan det kun opfattes som et angreb på den danske model, når Moderniseringsstyrelsen på en og samme tid ønsker at ansætte politikkadetterne på overenskomst, men ikke ønsker at anerkende konfliktretten.

Fængselsforbundet mener, at CO10 og Politiforbundets blokade er principiel og vigtig for alle faggrupper. Derfor bakker vi helhjertet op om blokaden vedrørende besættelse af stillingerne som politikadetter.

Det skal understreges, at vi som tjenestemænd ikke selv kan deltage i blokaden.

Yderligere information: Kim Østerbye, 72 55 99 99