Fængselsbetjentes lønudvikling er stort set ikke-eksisterende

Det er nærmest ikke til at spore en fremgang i reallønnen for fængselsbetjente. Derfor er lønstigninger, der kan mærkes hovedkrav ved vinterens overenskomstforhandlinger.

Det går langsomt med lønudviklingen for det uniformerede personale i fængsler og arresthuse. På seks år – fra 2011 til 2017 – er lønnen kun steget med syv procent, hvilket vil sige med lidt over en procent om året.

I sammen periode er priserne steget med knap seks procent. Det betyder, at fængselsbetjentenes realløn kun er steget med 1,3 procentpoint siden 2011.

At betjentenes lønudvikling halter er måske mindre vigtig, hvis lønnen til gengæld var høj.

Det er dog ikke tilfældet. Kriminalforsorgen er nemlig langt fra lønførende. Lønnen for en fængselsbetjent ligger på 25.846 kroner uden pension og særlige ydelser.

Andre tjenestemænd tjener mere. Det gælder for eksempel både politiassistenter, lærere og togførere.

Det er på er tide at vores arbejdsgiver – hvilket vil sige staten – kommer til lommerne og finder penge til lønstigninger, der kan mærkes.

Lønstigninger er hovedkrav 
I næste uge indledes forhandlingerne om næste overenskomst. Fængselsforbundets hovedbestyrelsen har opstillet syv krav forud for forhandlingerne. Nummer 1 er mere i lønningsposen.

Seneste overenskomst bød på en lønstigning på 4,5 procent fordelt over tre år, hvilket lige netop sikrede reallønnen. Ifølge Fængselsforbundets formand skal der mere til.

“Det er på er tide at vores arbejdsgiver – hvilket vil sige staten – kommer til lommerne og finder penge til lønstigninger, der kan mærkes. Som for alle andre spiller lønnen også en rolle for fængselsbetjentene. Ikke mindst fordi vi faktisk halter efter sammenlignelige grupper,” siger Kim Østerbye.

Hovedrolle for rekruttering 
I den netop indgåede flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi er der afsat penge til at ansætte 250 nye fængselsbetjente. Kim Østerbye glæder sig over flere betjente, men peger på, at hvis løn er et af de parametre, som potentielle betjente kigger på, bliver den langsomme lønudvikling en stopklods for rekrutteringen.

“Det er klart, at vi kæmper om mange af de samme folk som for eksempel politiet, og der er der simpelthen mere løn at hente,” siger han og fortsætter: “Og en ting er at tiltrække nye folk. En anden er at fastholde dem, der allerede er i uniformen. Lønnen er nemlig en af de ting, der får folk til at overveje nyt job.”

En stor undersøgelsen blandt Fængselsforbundets medlemmer viste for nylig, at hver tredje betjente overvejer at skifte job. Den lave løn var en af de tungeste begrundelser.

Læs også: Hver tredje overvejer jobstop

Af Kristian Westfall

Fængselsbetjentes lønudvikling set i forhold til prisstigninger i samfundet

Blå linje er inflation. Rød linje er fængselsbetjentes lønudvikling. Forskellen over syv år er 1,3 procentpoint. Kilde: Lønoverblik.dk og Forbrugerprisindekset, Danmarks Statistik.