Fængselsbetjente skød med skarpt til direktørens roadshow

Hvordan vil Kriminalforsorgen nedbringe sygefraværet, og hvilke tanker gøres om skåneposter til nedslidte kollegaer? Sådan lød nogle af spørgsmålene til Kriminalforsorgens direktør, som er taget på rundtur til udvalgte institutioner.

Hvis ambitionen for Kriminalforsorgens direktør, Thorkild Fogde, er at få indsigt i fængselsbetjentenes virkelighed råt for usødet, er han godt på vej i mål.

I hvert fald hvis man dømmer ud fra direktørens besøg i Horserød Fængsel. Her var der mødt omkring 100 ansatte op bevæbnet med skarpe spørgsmål.

En del af spørgsmålene kredsede om sygefravær, nedslidning og midlertidig ændring i arbejdsopgaver.

Direkte adspurgt om der etableres skåneposter til udbrændte kollegaer svarede Thorkild Fogde: “Vi gør os tanker om at gøre betjentopgaven bredere, så der er større mulighed for at flytte rundt. Det spiller jo også ind i rekrutteringen: Jo mere snæver opgaven er, desto sværere er det at rekuttere. Men direkte adspurgt kan jeg ikke give dig det positive svar, jeg gerne ville,” svarede han og afviste som sådan begrebet skåneposter i Kriminalforsorgen.

“Ved I, hvorfor vi er så meget syge i Kriminalforsorgen?”
Med stor personalemangel i Kriminalforsorgen og rekrutteringsproblemer er det oplagt at arbejde med nedbringelse af sygefraværet, fastslog en fængselsbetjent som oplæg til sit spørgsmål: “Ved I, hvorfor vi er så syge i Kriminalforsorgen?”

Der er ifølge Thorkild Fogde ikke et endegyldigt svar på det spørgsmål, men han hæfter sig ved, at det er lange – og ikke mange – sygemeldinger, der trækker gennemsnittet op.

“Det er svært at sige, hvorfor der er så højt sygefravær, men overraskende nok kan vi ikke se nogen sammenhæng mellem typen af indsatte og højt eller lavt sygefravær. Det er vigtigt at huske, at Kriminalforsorgens sygefraværsproblem er et langtidsproblem og ikke et korttidsproblem,” sagde han.

Faktisk ligger korttidssygefraværet i Kriminalforsorgen – ifølge direktøren – markant under øvrige ansatte i staten.

I kølvandet på det svar, spurgte en betjent ind til den virkelighed, der er i de åbne fængsler, hvor klientellet er blevet hårdere og hårdere de senere år: “Hvordan skal dette håndteres?” blev der spurgt.

“De såkaldte gråzone-indsatte skal i højere grad i lukkede fængsler, så de ikke kan ødelægge en hel afdeling, bare fordi de ikke er registreret i rocker-banderegistret,” svarede Thorkild Fogde og forsatte: “Der er stor politsk opbakning til stramninger for uregerlige indsatte, og der samtidig stor støtte til at skabe gode, trygge åbne fængsler – ikke mindst fordi det er billigt i forhold til lukkede.”

Efter to to timers oplæg og diskussion lukkede Thorkilds roadshow i Horserød. Karavanene fortsætter dog i løbet af marts. Så hvis du brænder inde med et spørgsmål eller hellere end gerne vil fortælle direktøren en sandhed eller to, er der allerede mulighed i dag klokken 10 på Jyderup Fængsel og klokken 14 på Storstrøm Fængsel.

Resten af planen for roadshowet kan du se her.