Fængselsbetjent overfaldet af psykisk syg indsat

En indsat slog i onsdags en fængselsbetjent, så han flækker læben og må på skadestuen. Overfaldet sker udenfor den indsattes celle efter en samtale mellem betjenten og den indsatte i Herstedvester Fængsel i Albertslund. Fængslet huser de allerfarligste indsatte i Danmark, og den indsatte, der slog, er alvorligt psykisk syg.

Ifølge tillidsrepræsentant i Herstedvester Fængsel John Rasmussen er der brug for et større fokus på den belastning, som psykisk syge indsatte er for fængsler og arresthuse.

“Psykisk syge i fængslerne er et kæmpe problem. Det slider ekstremt meget på personalet, at arbejde med hårdt belastede kriminelle, når de samtidig har alvorlige psykiske lidelser. Derfor er det på tide, at der gøres en ekstra indsats fra Kriminalforsorgens side i forhold til at håndtere den opgave også,” siger han.

John Rasmussen er frustreret over, at fængslerne og hans kollegaer skal agere skraldespand for det, han kalder en fejlslagen psykiatri.

“Vi oplever alt for ofte, at indsatte ikke får den psykiatriske behandling, de har brug for, eller at vi skal overtage og håndtere udadreagerende psykisk syge fra psykiatriske afdelinger. Når de pludselig går fra at være patienter til at være indsatte, er det hverken fair over for de psykisk syge eller over for os som betjente,” siger han.

Yderligere information:
Forbundssekretær Mette Nielsen, 72 55 99 92 eller John Rasmussen, 40 74 14 87.