Få overblik over dine feriedage


Med de nye ferieregler kan det være svært at overskue feriedagene. Her kommer lidt hjælp.

For det første: Ferieåret er rykket, så det nu går fra 1. september til 31. august.

For det andet: Nu har vi samtidighedsferie. Det betyder, at man kan holde sin ferie i samme år, som den er optjent (tidligere sparede man op til sin ferie året før). Man optjener 2,08 feriedage pr. hele måned. Det svarer til 25 dage betalt ferie på et år.

Herudover tilskrives der stadig SF-dage 1. maj hvert år (5 dage hvis du har været fuldtidsansat hele 2020). I alt har du altså 30 dage pr. år.


Hvordan ser ferieregnskabet ud?
Du kan følge dit ferieregnskab i tjenestetidssystemet VIT. Husk at der hver måned kommer 2,08 ekstra feriedage til.

Du optjener ferien fra 1. september til 31. august og afholder ferien fra 1. september til 31. december (du har altså fire måneder ekstra til at afvikle ferien).


Regn selv
Du kan beregne dine feriedage ved at kigge på: 1) Hvor mange dage du har optjent og 2) Hvor mange dage du har brugt.

Optjent: Tæl antallet af måneder siden ferieåret begyndte den 1. september 2020.

Eksempel: Siden den 1. september og frem til udgangen af januar i år har du optjent 2,08 dage x 5 (måneder) = 10,4 feriedage. Plus eventuelle SF-dage.

Forbrug: Herfra skal du trække de dage fra, som du allerede har brugt. Det kunne for eksempel være en uge i efterårsferien.

Eksempel: Ved udgangen af januar har du opsparet 10,4 feriedage. Hvis du har holdt fem dage i efterårsferien, har du 5,4 dage tilbage på kontoen. Plus eventuelle SF-dage.

Planlæg ferien: Når du har styr på, hvor mange feriedage som du har tilbage, kan du planlægge ferien resten af året.

Eksempel: Fra udgangen af januar til den 31. august i år vil du optjene 7 måneder x 2,08 dage = yderligere 14,56 dage + 5.4 dage som du har på kontoen = I alt 19,96 dage. Plus eventuelle SF-dage.

Regn omvendt: Du kan også overskue det på denne måde: Du ved, at du har 25 feriedage + 5 SF-dage. Planlæg ferien ud fra det, men vær opmærksom på, at der er forskel på den måde, du optjener og afvikler almindelige feriedage og SF-dage.

Spørgsmål: Jeg vil gerne holde mine sidste tre ferieuger i juli. Hvordan kan jeg det, når jeg først optjener ferieårets sidste 2,08 dage i august?

Svar: Hvis du ønsker at afholde ferie, inden du har optjent den, så kan du aftale med din leder at holde ferie på forskud. Du kommer så lidt i minus, men det indhentes i månederne efter din ferie. Alternativt kan du anvende SF dage.

Er du i tvivl om feriereglerne, så kontakt din tillidsrepræsentant eller forbundskontoret.