Erstatningsferie

-Hvis du bliver syg før eller under din ferie

De fleste er klar over, at hvis man bliver syg inden sin ferie, så har man ret til erstatningsferie.Men det kan du også have ret til, hvis du bliver syg, efter ferien er startet.

Der er nogle få regler der skal være opfyldt

  • Du skal sygemelde dig på førstedagen på normal vis (selvom du har ferie).
  • Du skal kunne dokumentere din sygdom – enten med indlæggelsespapirer eller lægeerklæring.
Særlige regler i år
De første fem dage er karensdage og dermed selvbetalte. I år er der dog særlige regler. Vi har et forkortet ferieår med kun 16,64 feriedage, og derfor er antallet af karensdage tilsvarende nedsat til tre i stedet for fem. Det er vigtigt, at du syge- og raskmelder dig som almindeligt uden at tage højde for karensdage. Karensdage tæller nemlig først, fra arbejdsgiver har modtaget din sygemelding.