Erfaringstillægget kommer med næste lønkørsel

Fængselsforbundet har aftalt et erfaringstillæg med direktoratet til næsten 1.100 betjente og værkmestre med mere end otte års sammenlagt tjeneste på sluttrin i løngruppperne 2 og 3.

Tillægget har været forsinket, men kommer nu til udbetaling med marts-lønnen. Tillægget er på cirka 500 kroner om måneden.

Tillægget udbetales med tilbagevirkende kraft fra 1. januar. Er du ansat inden 1995, får du dog tillægget tilbage fra 1. oktober 2018.

Udbetalingen blev forsinket, da tillæggene skulle tastes manuelt, og der var vrøvl med teknikken. Derfor kan det heller ikke udelukkes, at der vil være nogle (primært værkmestre), som skal håndholdes. Hvis man mener sig berettiget til et erfaringstillæg, men ikke har fået det, skal man henvende sig til område-HR eller til sin tillidsmand, så sagen kan undersøges og sendes ind.

Fremover får man tillægget, når man har nået otte års anciennitet på sluttrin i løngrupperne 2 og 3.