Erfaringstillæg udbetales i slutningen af oktober


Nu udbetaltes erfaringstillægget, som blev aftalt mellem Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen i sommer som led i fastholdelsespakken på 35 millioner kroner.

Tillægget er på cirka 369 kroner om måneden og det udbetales første gang med november-lønnen med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2022.

Det udbetaltes til alle fængselsbetjente og værkmestre på sluttrin i løngruppe 2 og 3, som har arbejdet mere end 12 år på sluttrin. Det er et varigt tillæg, som fortsætter fremover.

Hvis du er berettiget til erfaringstillægget, men ikke får det, så henvend dig straks til din tillidsrepræsentant.


Der er afsat 35 millioner kroner til fastholdelse af fængselspersonale