Erfaringstilægget er forsinket

Tillægget til erfarne betjente og værkmestre, som Fængselsforbundet har aftalt med direktoratet, er blevet yderligere forsinket.

Vi havde håbet, at tillægget ville nå at komme med februarlønnen, men tillæggene skal tastes manuelt, og der er opstået problemer blandt andet omkring tjenestefrihedsperioder. Direktoratet arbejder på en løsning.

Næsten 1.100 fængselsbetjente og værkmestre i løngruppe 2 og 3 med mere end otte års sammenlagt tjeneste på sluttrin får udbetalt erfaringstillægget på cirka 500 kroner om måneden. Tillægget er trådt i kraft 1. januar 2019 og udbetales med tilbagevirkende kraft.

De, der har været mere end 16 år på sluttrin svarende til 23 års ansættelse, får dog tillægget allerede fra 1. oktober 2018.

Fremadrettet får man tillægget, når man har nået otte års anciennitet på sluttrin i løngrupperne 2 og 3.

René Larsen
Forbundssekretær