Er der en sammenhæng mellem dit arbejdsmiljø og antal episoder med vold og trusler?

Er der en sammenhæng mellem dit arbejdsmiljø og antal episoder
med vold og trusler?

Københavns Universitet – Institut for Psykologi – har fået penge
fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til at undersøge sammenhængen
mellem vores arbejdsmiljø/trivsel og antallet af episoder med vold
og trusler vores arbejdspladser. 

Desto mere vi ved om årsagen til, at vi udsættes for vold og
trusler, desto større mulighed har vi for at forebygge
det. 

Forbundet skal opfordre alle aktive medlemmer til at bakke op om
projekt “Vold og trusler på arbejdspladsen” og udfylde det skema I
har fået tilsendt fra Københavns Universitet. Vi er opmærksomme på,
at der cirkulerer spørgeskemaer så ofte, og at man kan blive lidt
træt af at besvare dem. Men derfor kan det godt være vigtigt at
bidrage alligevel. 

Forbundet har fået garanti for, at undersøgelsen er fuldstændig
anonym.

 

Kim Østerbye
forbundsformand