Engangsvederlag til alle fastansatte

Engangsvederlag til alle
fastansatte

Fængselsforbundet har nu aftalt
hvordan puljen på 43.046.000 kr. i aftalen om et
nyt lønsystem med Direktoratet for Kriminalforsorgen

skal udmøntes.  Puljen udmøntes pr. 1.
april 2011 som engangsvederlag.

Det er aftalt, at alle, der er fastansat pr. 1. april
2011, herunder medarbejdere, der er på barselsorlov, ydes et
engangsvederlag på 15.000 kr. Engangsvederlage
t
reguleres i forhold til
ansættelsesbrøk. Dvs.,
at hvis man er
ansat på halv
tid, ydes et engangsvederlag på 7.500
kr.

Der udmøntes ikke engangsvederlag til medarbejdere
på prøve eller medarbejdere, der
har tjenestefri, er fritaget fra tjeneste, er suspenderet
eller er varslet afsked som følge af helbredsmæssige eller
disciplinære årsager. 

Den faktiske udbetaling af engangsvederlaget bliver
muligvis senere end 1. april 2011.

 

René Larsen
Forbundssekretær