Ekstraordinær kongres

Der har i dag været ekstraordinær kongres i Fængselsforbundet i Roskilde.

Kongressen blev indledt med taler af forbundsformand Kim Østerbye og Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde. Begge taler fokuserede på Kriminalforsorgens aktuelle problemstillinger med personalemangel, ændringer i klientellet og ressourcebegrænsninger. Talerne kan ses i fuld længde på Facebook her.

Kongressen valgte desuden at ændre forbundets vedtægter. Vedtægtsændringen betyder blandt andet, at der fremover er fire forbundssekretærer på forbundskontoret i Valby, hvor der tidligere var fem.

Kongressen valgte Mette Frets Nielsen som ny forbundssekretær. Mette har arbejdet som fængselsbetjent i Nyborg og fungeret som tillidsrepræsentant samme sted. Hun har også været områdetillidsrepræsentant i Syddanmark.

Herudover valgte kongressen at stemme ja til at optage FFT (Forbundet for Tjenestemænd) i Fængselsforbundet. FFT har cirka 300 medlemmer, der er tjenestemænd og arbejder som pedeller, gartnere, skolebetjente mv. under Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet.

Fra 1. juli 2017 er FFT en selvstændig afdeling i Fængselsforbundet tilsvarende Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening. Velkommen til:)