Ekstra i rammen til nyløn

Fængselsforbundet har drøftet rammen til årets nylønforhandlinger med ledelsen på vegne af de faglige organisationer i Kriminalforsorgen.

I den forbindelse er det lykkedes at skabe forståelse for, at den ekstraordinære indsats personalet har ydet gennem det seneste år, bør medføre en ekstra million kroner til forhandlingsrammen. Rammen er således forhøjet fra cirka 12 millioner kroner til cirka 13 millioner kroner.

Jeg er naturligvis tilfreds med, at ledelsen har valgt at honorere personalets indsats i en tid med særlige udfordringer.

Fængselsforbundet er derfor klar til at sætte årets forhandlinger i gang. Vi håber på gode og konstruktive forhandlinger alle steder.

I vil høre nærmere fra jeres tillidsrepræsentant.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand