Efter kritik fra Fængselsforbundet: Ny praksis for tilskadekomstpension

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har besluttet at ændre praksis for, hvornår man opfylder betingelserne for få tilkendt en tilskadekomstpension.

Dermed stopper en praksisændring, som styrelsen besluttede 15. januar 2018. En ændring, der stillede mange tjenestemænd ringere.

Praksisændringen betød nemlig, at der først blev rejst sag om en tilskadekomstpension, når der forelå en endelig afgørelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Fængselsforbundet har protesteret over praksisændringen og fået CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) til at rejse sagen over for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Nu har styrelsen besluttet at vende tilbage til den tidligere praksis.

Fængselsforbundets formand er tilfreds med, at styrelsen har lyttet til kritikken: ”Det var ikke rimeligt, at man først fik tilskadekomst, når erhvervsevnetabet var endelig afklaret. Der kan gå år, før det sker. Det betyder, at nogle af vores medlemmer er blevet ramt økonomisk,” siger Bo Yde Sørensen.

Det er ikke afklaret endnu, om praksisændringen også vil få betydning for de afgørelser, der er truffet efter 15. januar 2018. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil drøfte dette spørgsmål med AES.

Fængselsforbundet skriver ud, når der foreligger nyt.