Du kan snart få dine sidste feriepenge


Det er nu blevet vedtaget i Folketinget, at de sidste to ugers indefrosne feriepenge kan bestilles i slutningen af marts. Pengene bliver udbetalt kort tid efter.

Den endelige dato er ikke fastsat endnu, men du kan holde øje på borger.dk