Direktoratet afviser at udvide funktionstillæg

Hvis det står til Fængselsforbundet, skal flere kollegaer være omfattet af funktionstillægget til uniformerede medarbejdere på afdelinger for negativt stærke indsatte. Forbundet mener, at funktionstillægget skal ydes til alle medarbejdere, som arbejder på kategori 1- og 2 afdelinger. 

Ønsket afvises dog af direktoratet. Se vedhæftede referat.

Samme belastning
Som det er i dag udbetales tillægget til medarbejdere på en række kategori 1- og 2-afdelinger i lukkede fængsler og udgør 1.433 kroner om måneden.

Men Fængselsforbundet mener, at tillægget også skal omfatte medarbejdere i arresthusene i Aarhus, Randers, Helsingør og Køge samt arrestafdelingerne på Enner Mark Fængsel, Nyborg Fængsel og Vestre Fængsel.

Forbundssekretær René Larsen siger: “Det er forbundets opfattelse, at medarbejdere på disse afdelinger udsættes for samme belastning som de øvrige kollegaer, der arbejder med negativt stærke indsatte. Derfor skal de også behandles lige lønmæssigt.” 

Fængsforbundet fastholder derfor kravet om, at funktionstillægget skal ydes til alle medarbejdere på kategori 1- og 2-afdelinger.