Din tillidsmand er stadig den samme

Selvom Kriminalforsorgens nye organisation træder i kraft i dag, ændrer det ikke ved, hvem der repræsenterer dig i forhold til arbejdsgiveren. Din tillidsrepræsentant i går er altså også din tillidsrepræsentant i dag.

Samarbejdet mellem arbejdsgiveren og Kriminalforsorgens personaleorganisationer bliver dog påvirket af den nye organisation, så der kommer ændringer i den måde, samarbejdet mellem de to parter tilrettelægges på.

Kriminalforsorgen har netop nedsat en projektgruppe, der skal lave forslag til en ny samarbejdsstruktur. Forslaget skal være færdigt i begyndelsen af 2015. Fængselsforbundet deltager i denne projektgruppe.

Fængselsforbundet er sideløbende i gang med en proces omkring forbundets egen struktur i lyset af Kriminalforsorgens reorganisering. Beslutning om forbundets fremtidige struktur skal træffes på forbundets kongres i maj 2015.

Her og nu er alt dog, som det plejer at være. Du skal fortsat henvende dig til din lokale tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål om forhold eller vilkår på arbejdspladsen. Der er heller ikke sket forandringer i organiseringen af de lokale samarbejdsudvalg. Og på områdekontorerne er der ikke etableret samarbejdsudvalg endnu. Medarbejdere i områdekontorerne skal enten henvende sig til den lokale tillidsrepræsentant på deres tidligere tjenestested eller direkte til forbundskontoret.