Din løn stiger den første oktober

Den 1. oktober 2019 stiger lønnen for statens ansatte med 0,86 procent. Det blev aftalt mellem parterne ved OK18.

For en gennemsnitlig fængselsbetjent betyder det cirka 3000 kroner mere årligt. (Alle løndele reguleres med OK-stigningen)

Der blev ved overenskomsten i 2018 aftalt en ramme på 8,1 procent for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 procent. Næste lønstigning kommer 1. april 2020. Her er der aftalt generelle lønstigninger på 1,46 procent, med forbehold for reguleringsordningen.