Det er ikke nok bare at fængsle en rocker

Det kræver en intensiv indsats i fængslerne, hvis der for alvor skal gøres noget ved bandeproblemerne. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet til de nye bandepakker, som regeringen og oppositionen har lagt frem.

Fængselsforbundet hæfter sig ved, at hovedelementet i begge bandepakker er hårdere straffe til rocker- og banderelaterede forbrydelser, mens pakkerne kun i mindre grad beskæftiger sig med det, der skal ske, når bandemedlemmerne sidder bag lås og slå.

Det er et problem, siger forbundssekretær René Larsen: “Det er for ensidigt, når politikerne alene fokuserer på straf. Det får man ikke noget ud af på længere sigt. Kun ved en massiv tilstedeværelse i fængslerne kan vi motivere og beskytte bandemedlemmerne, så de tør forlade bandemiljøet.” 

Derfor opfordrer René Larsen beslutningstagerne til at tænke Kriminalforsorgen mere ind i bandeindsatsen: “Som det er i dag, har vi mere end svært ved at få de indsatte tilbage på rette spor. Fængslerne er bugnende fulde og vi er hårdt ramt af besparelser på betjente. Vi kan ikke tåle flere strafskærpelser, uden at bemandingen bliver styrket.”

Han peger på, at bandemedlemmerne har en meget negativ indvirkning på den resocialisererende indsats i Kriminalforsorgen: “De har meget dårlig påvirkning på andre indsatte og de bruger fængsler og arresthuse som rekrutteringssteder for nye medlemmer,” siger han.

Yderligere information, forbundssekretær René Larsen, 72 55 99 93.