Det blev et ja til overenskomsten

Fængselsforbundets medlemmer sagde ja til overenskomstresultatet for statens område.

Afstemningen var for første gang elektronisk.

Resultatet var:
69 (77) procent af de afgivne stemmer var et JA.
30 (22) procent af de afgivne stemmer var et NEJ.

42 (43) procent af medlemmerne havde valgt at bruge deres stemme.

Tallene i parentes er fra overenskomsten i 2015, hvor der også var urafstemning.

Fængselsforbundets formand er glad for det klare ja, men ser også i resultatet et signal fra medlemmerne om et berettiget krav om mere i lønposen. Overenskomstens ramme indeholder 0,5 pct. årligt til ny løn.

”Kriminalforsorgen har været fedtet med lønstigninger, men vi vil holde dem op på, at der skal afsættes midler til ny løn, og de skal bruges til varige lønstigninger,” tilføjer Kim Østerbye.