Der falder dom i feriesagen i februar

Det ser ud til, at en række af Fængselsforbundets tidligere medlemmer nu endelig får at vide, om de har feriepenge til gode eller ej. 

I februar 2016 falder der nemlig dom i den såkaldte feriesag. Det er konklusionen, efter sagen netop er blevet behandlet på tre retsdage i Østre Landsret.

Sagen begyndte tilbage i 2009. Her slog en EU-dom fast, at afskedigede tjenestemænd har ret til deres feriepenge, også selvom de var syge før afskedigelsen. Så langt så godt. Dommen betød, at alle som blev afskediget efter 2009, har fået efterbetalt deres feriepenge.

Men det var uklart, hvad der skulle ske med kollegaer, som blev afskediget før 2009.  Moderniseringsstyrelsen – som varetager statens personaleforhold – mente, at kravet på feriepenge var forældet efter tre år. Fængselsforbundet mente derimod, at fristen burde være fem år.

Dette spørgsmål blev afklaret i 2013. Her accepterede kammeradvokaten fristen på fem år. Problemet var dog, at parterne ikke kunne blive enige om, hvilken dato man skulle tælle de fem år fra. Fængselsforbundet mente, at man burde tælle fra fem år før EU-dommens dato. Det vil sige tilbage til februar 2004, men det var Moderniseringsstyrelsen ikke enige i.

Derfor endte sagen i retten.

Til februar ved vi, hvem der får ret, når dommen falder. Til den tid skriver vi til de tidligere medlemmer, som er omfattet af sagen.