Der er behov for undersøgelse efter drabsforsøget i Enner Mark Fængsel


Det er nødvendigt at undersøge det forløb, som førte til nedposteringen i Enner Mark Fængsel. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet efter det voldsomme overfald i fængslet i weekenden.

Fængselsforbundet kritiserer, at Kriminalforsorgen valgte at nedpostere bemandingen på afdelingen forud for overfaldet. Det skete ifølge Kriminalforsorgen ud fra en konkret vurdering af sikkerheden. Det var den lokale ledelses vurdering, at nedposteringen ikke ville forringe sikkerheden.

Denne sikkerhedsvurdering stiller Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen sig undrende over for.

”Det meget vanskeligt at forstå, at det ikke forringer sikkerheden, når man fjerner mandskab fra en afdeling med farlige indsatte. Jeg forstår ikke, hvordan man er nået frem til denne vurdering.”

Han kræver derfor nu en tilbundsgående undersøgelse af forløbet: ”Det er nødvendigt at undersøge vurderingen, som førte til nedposteringen. Hvordan nåede man frem til, at sikkerheden ikke ville blive forringet?”

”Hvis der er sket en fejl, så skal den frem, så vi kan lære af det, og undgå at det sker igen,” siger Bo Yde Sørensen.

Formanden peger på, at Enner Mark Fængsel i starten af februar fik tre strakspåbud omkring sikkerheden i fængslet.

”Arbejdstilsynet gjorde fængslet opmærksom på, at der er klar sammenhæng mellem bemanding og sikkerhed. Derfor er det meget mærkeligt, at fængslet vælger at nedpostere på en bandeafdeling kort tid efter,” siger forbundsformanden.