Der bliver snart lukket for at få udbetalt de indefrosne feriepenge

Jeg tror, at langt de fleste af vores kollegaer allerede har bedt om at få udbetalt tre ugers feriepenge, men med udgangen af november udløber muligheden.

Bed om pengene her

Hvis du ikke beder om pengene, bliver de stående i Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter dem til din pensionsalder.

Der forhandles i Folketinget om en eventuel udbetaling af de resterende to uger, der fortsat er indefrosset. I givet fald kan man måske også få de første tre uger udbetalt. Men med den nuværende lovgivning udløber muligheden altså i november.

Med venlig hilsen

Erik Holmestad Larsen
Forbundssekretær