Depression anerkendt som arbejdsskade

Dansk Fængselsforbund har fået anerkendt en depression som
arbejdsskade

Det drejer sig om en værkmester, der gennem mange år i
sit arbejde har fået en depression som en følge af de særlige
belastninger, værkmesteren har været udsat for, primært under sin
tidligere beskæftigelse som fængselsfunktionær, med mange
belastende forhold i form af stort følelsesmæssigt pres og mange
ubehagelige oplevelser, både i tilslutning til magtanvendelse og i
forhold til indsattes sygdom, voldstrusler, selvmord og
selvmordsforsøg.

Sagen har været forelagt Erhvervssygdomsudvalget. Et flertal af
udvalget finder, at arbejdsforholdene med overvejende sandsynlighed
må anses for at være årsag til depressionen, og de indstillede
arbejdsskadesagen til anerkendelse.

Arbejdsskadestyrelsen har fulgt indstillingen.

Depression står ikke på fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Derfor er det er en epokegørende afgørelse, som Dansk
Fængselsforbund er meget tilfreds med. Arbejdsskaden er anmeldt
tilbage i 2006.

 

René Larsen
Forbundssekretær